شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ فاصله اگر دست هاي مارا از هم جدا کرد
2-طنز
92/12/27
+ فاصله ها درعين کوتاهي چه بلند ختق شده هند
2-طنز
92/12/27
تسبیح دیجیتال
عاشقانه دوستانه
رتبه 0
0 برگزیده
317 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عاشقانه دوستانه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top